Over Detargeo

Wie zijn wij?

Wij zijn Detargeo, een HR organisatie die zowel werft als detacheert en daarnaast beschikt over een eigen projectenbureau. Wij geloven in het zelf opleiden van mensen binnen de werkvelden Milieu, Bodem, Asbest, Archeologie, Ecologie en Ruimtelijke planning. Met andere woorden alles wat valt binnen de Ontwikkeling van de Leefruimte! Wij focussen ons op de arbeidsmarkt in Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel), zowel bij overheidsinstellingen als advies- en ingenieursbureaus.

Wat doen wij?

We zijn de verbindende factor tussen mensen en hun toekomstige baan. We kennen als geen ander de banenmarkt voor de aan de Ontwikkeling van de Leefruimte gekoppelde functies. Hier ontstaat een nog steeds groeiende behoefte aan jong, goed opgeleid en zelfstandig personeel. Wij maken het onze taak om de mensen die de ambitie hebben om werkzaam te zijn in dit werkveld te leren kennen en doorgronden. Het motto va Detargeo daarbij is dat voor iedere kandidaat een passende functie te vinden is en voor iedere functie een passende kandidaat! Het samenbrengen van die twee is onze passie.

Daarnaast beschikken wij over een eigen projectenbureau waarmee wij onze opdrachtgevers naar behoefte flexibiliteit en extra capaciteit bieden. Te denken valt aan het opstellen van onderzoeksrapportages, vervaardigen van kaartmateriaal, uitvoeren van booronderzoek, invoeren- en beheren van onderzoeksdata en projectmanagement.

Wat willen wij?

Binnen de genoemde vakgebieden zijn vele vacatures die in de praktijk lastig in te vullen zijn. Er bestaat een kloof tussen de gevraagde vaardigheden en ervaring enerzijds en het aanwezige potentieel bij werkzoekenden anderzijds.

Het is de missie van Detargeo om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze mensen. Wij geloven in het bieden van kansen aan ambitieuze mensen op de arbeidsmarkt. Door onze kennis van de markt, persoonlijke aanpak en begeleiding te combineren met de kennis en vaardigheden van deze mensen zijn wij de brug naar een ‘duurzame’ werkplek. Hiermee willen wij ons steentje bijdragen aan de invulling van de specialistische, moeilijk in te vullen vacatures.

Wat bieden wij?

Wij bieden mensen kansen op de arbeidsmarkt. Dit kan intern bij ons eigen projectenbureau als extern bij één van onze opdrachtgevers.

Detargeo Projectbureau
Op dit moment zoeken wij diverse mensen die ons projectenbureau kunnen versterken. De uit te voeren werkzaamheden zijn laagdrempelig en bieden een mooie opstap voor je verdere carrière. Wij kijken daarbij vooral naar competenties zoals zelfstandigheid, organiserend en analyserend vermogen en niet naar opleiding(niveau).

 Vacatures
Binnen ons netwerk in Noord Nederland bemiddelen wij voor vacatures zoals Projectleiders Milieu/Archeologie/Ecologie, Asbestonderzoekers, Bodemadviseurs, Omgevingsmanagers, GIS-specialisten en Projectmedewerkers op alle vakgebieden. Wil jij graag aan de slag binnen een van deze functies? Neem dan contact met ons op!

Stagebemiddeling
Door onze contacten in de markt kunnen wij bemiddelen bij het vinden van stageplekken. Op dit moment zijn voor het nieuwe studiejaar weer stageplekken te vinden. Ben jij op zoek naar een stageplek? Neem dan nu contact op voor het maken van een kennismakingsafspraak.

 

 

Beschikbare kandidaten
Recent toegevoegde vacatures

Momenteel geen vacatures om weer te geven.

Vacatures per vakgebied…
Het laatste nieuws…